Werkwijze

In de geaccrediteerde HBO beroepsopleiding Christelijke Integratieve Therapie gegeven door Groundwork heb ik veel bagage en tools meegekregen, waardoor ik gericht toe kan passen wat op dit moment nodig is in jouw specifieke situatie. Ik werk dan ook volgens de principes van Groundwork en doe dit met passie, omdat ik zélf veel ontvangen heb (en dat gun ik jou ook!). Ik heb de rijkdom veel expertise in mijn toolbox te hebben (bijvoorbeeld technieken als Voice Dialogue, Schematherapie, Ego-State, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, psychodynamische interventies, lichaamswerk maar ook kennis en ervaring rondom onderwerpen zoals hoogsensitiveit, systemisch perspectief). Ook als ervaringsdeskundige kan ik flexibel meebewegen in menig proces. Je mag van mij verwachten dat ik er voor jou ben: betrouwbaar, accepterend, liefdevol confronterend, zorgvuldig en met respect voor jouw grenzen en wat je gelooft. De therapie is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Je begint met contact opnemen via het contact formulier, email of telefoon en dan maken we een afspraak voor een eerste intake. In de intake is rust en ruimte om samen te kijken of jij op de juiste plek bent in mijn praktijk. Essentieel is dat jij je welkom en op de juiste plek voelt met jouw specifieke situatie zodat jij je open en kwetsbaar op durft te stellen – en dat geldt ook voor mij.

Mocht ik denken dat je met jouw hulpvraag beter terecht kun bij een behandelaar die meer recht kan doen aan jouw vraag, dan zal ik dat in alle oprechtheid met jou bespreken. Als we besluiten verder te gaan, zullen we vanuit jouw verhaal verder werken met een duidelijk behandelplan en -doelen. Ook is soms aanvulling van andere vormen van hulpverlening zoals een osteopaat, orthomoleculaire professional, diëtist of logopedist een meerwaarde en dat bespreek ik dan gedurende de therapie met je.

Belangrijk is jouw hulpvraag helder te krijgen en doelen te stellen waar we naar toe werken. Dit is een dynamisch proces en we zullen dan ook steeds evalueren of we op de juiste weg zitten en bijsturen waar dat nodig blijkt.

Werkwijze

In de geaccrediteerde HBO beroepsopleiding Christelijke Integratieve Therapie gegeven door Groundwork heb ik veel bagage en tools meegekregen, waardoor ik gericht toe kan passen wat op dit moment nodig is in jouw specifieke situatie. Ik werk dan ook volgens de principes van Groundwork en doe dit met passie, omdat ik zélf veel ontvangen heb (en dat gun ik jou ook!). Ik heb de rijkdom veel expertise in mijn toolbox te hebben (bijvoorbeeld technieken als Voice Dialogue, Schematherapie, Ego-State, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, psychodynamische interventies, lichaamswerk maar ook kennis en ervaring rondom onderwerpen zoals hoogsensitiveit, systemisch perspectief). Ook als ervaringsdeskundige kan ik flexibel meebewegen in menig proces. Je mag van mij verwachten dat ik er voor jou ben: betrouwbaar, accepterend, liefdevol confronterend, zorgvuldig en met respect voor jouw grenzen en wat je gelooft. De therapie is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Je begint met contact opnemen via het contact formulier, email of telefoon en dan maken we een afspraak voor een eerste intake. In de intake is rust en ruimte om samen te kijken of jij op de juiste plek bent in mijn praktijk. Essentieel is dat jij je welkom en op de juiste plek voelt met jouw specifieke situatie zodat jij je open en kwetsbaar op durft te stellen – en dat geldt ook voor mij.

Mocht ik denken dat je met jouw hulpvraag beter terecht kun bij een behandelaar die meer recht kan doen aan jouw vraag, dan zal ik dat in alle oprechtheid met jou bespreken. Als we besluiten verder te gaan, zullen we vanuit jouw verhaal verder werken met een duidelijk behandelplan en -doelen. Ook is soms aanvulling van andere vormen van hulpverlening zoals een osteopaat, orthomoleculaire professional, diëtist of logopedist een meerwaarde en dat bespreek ik dan gedurende de therapie met je.

Belangrijk is jouw hulpvraag helder te krijgen en doelen te stellen waar we naar toe werken. Dit is een dynamisch proces en we zullen dan ook steeds evalueren of we op de juiste weg zitten en bijsturen waar dat nodig blijkt.

Je kunt bij mij terecht met uiteenlopende hulpvragen

Onderwerpen die eruit springen zijn:

 • Zingevings-/geloofsvragen
 • Identiteit en zelfbeeld; onzekerheid
 • Stress en burn/bore-out (onrust)
 • Perfectionisme (en andere belemmerende patronen)
 • Hoogsensitiviteit (HSP/HSS)- ontdekken, omgang, interne dynamiek
 • Interne dynamiek en omgang rondom Hoogbegaafdheid (HB)
 • Angst en onzekerheid (faalangst)
 • Moeilijk keuzes durven en kunnen maken
 • Emoties: regulatie en voor je laten werken
 • Grenzen kennen en stellen
 • Zelfontplooiing
 • Hechting (o.a. Schematherapie kan inzicht gevend zijn)
 • Traumaverwerking, o.a. EMDR indien passend binnen een traject
 • Vastlopen in een rol, zoals ouderschap of op je werk
 • Oververmoeid, overbelast zijn
 • Moeite met ontspannen, in het hier en nu kunnen genieten
 • psycho-somatische klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak wordt gevonden)

“It is through weakness and vulnerability that most of us learn empathy and compassion and discover our soul.” Desmond Tutu

Integratieve Coaching en Therapie

Integratief omdat jij als mens een eenheid bent met lichaam en geest (psyche). Met voelen, denken en handelen – hart, hoofd en handen. Wanneer er binnen één van deze gebieden problemen ontstaan, heeft dat effect op de andere. Je bent bijvoorbeeld sterk analytisch en weet rationeel veel op te lossen. Maar je draaglast kan door omstandigheden groter worden dan je draagkracht en dan kan het gebeuren dat je de waarschuwingssignalen van je lichaam negeert. En je zo steeds meer klachten krijgt en mogelijk in een burn-out glijdt. Wanneer je leert onderkennen wat je lichaam aangeeft, kun je ook inzicht krijgen en echt ervaren wat je onderliggende behoefte is. En zo helen en meer in balans te leven. Deze holistische visie laat zien dat in therapie het nodig is vanuit de psyche (geest/hart) het lichaam te betrekken. Én andersom, vanuit het lichaam de psyche (geest/hart) te betrekken. Het is een continue wisselwerking en zal in therapie aandacht behoeven.

Integratief ook omdat effectieve therapeutische interventies en methoden uit verschillende psychologische stromingen samengebracht worden (zie ook Werkwijze). Omdat ieder mens en iedere situatie uniek is, kan ik hiermee heel gericht kijken wat er op dit moment in jouw proces nodig is. In je leven kunnen er soms ineens situaties zijn waarbij het even niet lukt om er alleen uit te komen. Of er zijn belemmerende patronen ontstaan die tot nu toe behulpzaam waren en je hebben geholpen te overleven, maar je hebt er nu last van. Bijvoorbeeld perfectionisme – hoe prettig als jij alles onder controle hebt maar hoe lastig als dit jou gaat controleren. Of als faalangst je belemmert je verlangen toe te laten en stappen in zelfontplooiing te zetten. Dan is het fijn als iemand even met je mee kan kijken en samen ontdekken hoe jij weer regie kunt krijgen over jouw leven, innerlijke conflicten (die energie lekken!) kunt hanteren, stappen in groei kunt zetten of belemmerende patronen kunt veranderen in een meer behulpzame variant. Therapeutische en coachingtechnieken lopen vloeiend in elkaar over en maken dat het proces effectief kan verlopen. Daarbij ligt de focus op integratie van de persoonlijkheid, vanuit de kennis dat neurologische en psychische integratie leidt naar gezondheid.

In therapie gaan we samen de onderliggende problematiek onderzoeken. We onderzoeken wat de kern, de wortel is waardoor je de klachten ervaart en wat er nodig is om hier verandering in te brengen. Je zet bijvoorbeeld altijd je lach op als mensen vragen hoe het gaat, maar diep van binnen ervaar je eenzaamheid en verdriet. Hierdoor zien mensen niet meer wie je werkelijk bent.  Zelfs je belangrijkste relaties verwijderen van jou omdat er geen echt contact meer mogelijk is door de innerlijke muren die je opgebouwd hebt. Dit wordt een vicieuze cirkel waarin je steeds dieper wegzakt en je weet niet meer hoe hieruit te komen. Dit wil je zo niet langer. Hoe mooi is het dat er echt hoop is op verbetering! Samen is het stapje voor stapje mogelijk de weg hieruit te vinden en heling te vinden voor de pijn die dit brengt. En te leren hoe je op een gezonde manier kwetsbaar kunt zijn (écht zijn) en daardoor juist meer verbinding zult ervaren met je meest intieme relaties.

Ook kan binnen deze integratieve, holistische aanpak je hulpvraag bestaan uit het leren kennen van jezelf in een bepaalde context, met een bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld hoogsensitiviteit of hoogbegaafdheid) of een vaardigheid waarin je je wilt ontwikkelen. We kijken samen wat er in jouw innerlijke dynamiek nodig is om hier in stappen te kunnen zetten en groei te ervaren. Je neemt (met hulp) verantwoordelijkheid voor jouw proces. Door de focus te leggen op je kracht, je innerlijke kwaliteiten kun je werken aan je klacht, grenzen verleggen en groeien – je bent immers veel meer dan je klacht!

Integratief omdat jij als mens een eenheid bent met lichaam en geest (psyche). Met voelen, denken en handelen – hart, hoofd en handen. Wanneer er binnen één van deze gebieden problemen ontstaan, heeft dat effect op de andere. Je bent bijvoorbeeld sterk analytisch en weet rationeel veel op te lossen. Maar je draaglast kan door omstandigheden groter worden dan je draagkracht en dan kan het gebeuren dat je de waarschuwingssignalen van je lichaam negeert. En je zo steeds meer klachten krijgt en mogelijk in een burn-out glijdt. Wanneer je leert onderkennen wat je lichaam aangeeft, kun je ook inzicht krijgen en echt ervaren wat je onderliggende behoefte is. En zo helen en meer in balans te leven. Deze holistische visie laat zien dat in therapie het nodig is vanuit de psyche (geest/hart) het lichaam te betrekken. Én andersom, vanuit het lichaam de psyche (geest/hart) te betrekken. Het is een continue wisselwerking en zal in therapie aandacht behoeven.

Integratief ook omdat effectieve therapeutische interventies en methoden uit verschillende psychologische stromingen samengebracht worden (zie ook Werkwijze). Omdat ieder mens en iedere situatie uniek is, kan ik hiermee heel gericht kijken wat er op dit moment in jouw proces nodig is. In je leven kunnen er soms ineens situaties zijn waarbij het even niet lukt om er alleen uit te komen. Of er zijn belemmerende patronen ontstaan die tot nu toe behulpzaam waren en je hebben geholpen te overleven, maar je hebt er nu last van. Bijvoorbeeld perfectionisme – hoe prettig als jij alles onder controle hebt maar hoe lastig als dit jou gaat controleren. Of als faalangst je belemmert je verlangen toe te laten en stappen in zelfontplooiing te zetten. Dan is het fijn als iemand even met je mee kan kijken en samen ontdekken hoe jij weer regie kunt krijgen over jouw leven, innerlijke conflicten (die energie lekken!) kunt hanteren, stappen in groei kunt zetten of belemmerende patronen kunt veranderen in een meer behulpzame variant. Therapeutische en coachingtechnieken lopen vloeiend in elkaar over en maken dat het proces effectief kan verlopen. Daarbij ligt de focus op integratie van de persoonlijkheid, vanuit de kennis dat neurologische en psychische integratie leidt naar gezondheid.

In therapie gaan we samen de onderliggende problematiek onderzoeken. We onderzoeken wat de kern, de wortel is waardoor je de klachten ervaart en wat er nodig is om hier verandering in te brengen. Je zet bijvoorbeeld altijd je lach op als mensen vragen hoe het gaat, maar diep van binnen ervaar je eenzaamheid en verdriet. Hierdoor zien mensen niet meer wie je werkelijk bent.  Zelfs je belangrijkste relaties verwijderen van jou omdat er geen echt contact meer mogelijk is door de innerlijke muren die je opgebouwd hebt. Dit wordt een vicieuze cirkel waarin je steeds dieper wegzakt en je weet niet meer hoe hieruit te komen. Dit wil je zo niet langer. Hoe mooi is het dat er echt hoop is op verbetering! Samen is het stapje voor stapje mogelijk de weg hieruit te vinden en heling te vinden voor de pijn die dit brengt. En te leren hoe je op een gezonde manier kwetsbaar kunt zijn (écht zijn) en daardoor juist meer verbinding zult ervaren met je meest intieme relaties.

Ook kan binnen deze integratieve, holistische aanpak je hulpvraag bestaan uit het leren kennen van jezelf in een bepaalde context, met een bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld hoogsensitiviteit of hoogbegaafdheid) of een vaardigheid waarin je je wilt ontwikkelen. We kijken samen wat er in jouw innerlijke dynamiek nodig is om hier in stappen te kunnen zetten en groei te ervaren. Je neemt (met hulp) verantwoordelijkheid voor jouw proces. Door de focus te leggen op je kracht, je innerlijke kwaliteiten kun je werken aan je klacht, grenzen verleggen en groeien – je bent immers veel meer dan je klacht!

RegeneRate: herboren, verlevendigen!

Herboren, kleurrijker en vol passie in het leven staan. Dat is de betekenis en missie van praktijk RegeneRate. Reveal Yourself: je mag jezelf onthullen, ontdekken en ontmoeten. Jij, met al je lichamelijke, psychische, sociale en spirituele kanten. Dat zal zich uiten in groei en heelheid in jou als uniek mens. Door jouw veranderingsproces heen mag je (weer) in verbinding komen met jezelf. Zoals je bedoeld bent. Zodat je vanuit een diep kennen van jezelf gezond in relatie kunt zijn met God en de mensen om je heen. Impact hebben. Want één druppel geeft automatisch een rimpeleffect in de binnen én buitenwereld…

Wat cliënten zeggen:

“Bij Renate voelde ik mij vrijwel meteen op mijn gemak. Ze straalt rust en vertrouwen uit, toont oprechte interesse, neemt echt de tijd voor je en luistert zonder oordeel. Dat geeft mij het gevoel dat ik mag zijn wie ik ben; iets wat ik dankzij de gesprekken ook in mijn dagelijks leven steeds beter kan. Renate kan me goed aanvoelen en op een liefhebbende manier verwoorden waar mijn pijnpunten liggen. De oefeningen die we doen zorgen ervoor dat ik zelf ook meer inzicht krijg. Haar vertrouwen in de hulp van God is daarnaast een voorbeeld voor mij en helpt mij om zelf ook steeds meer van Hem te verwachten.”

Elise, 26 jaar

“Ik ben enorm dankbaar dat ik bij Renate een coachingstraject heb mogen volgen. Vanwege haar warme, toegankelijke en betrouwbare persoonlijkheid kan zij zich goed verplaatsen in de gedachten en gevoelens van een ander. Daardoor is er ruimte om kwetsbaar te mogen zijn. Door middel van de opdrachten en de gerichte vragen die zij tijdens de sessies stelt heeft zij mij helpen herkennen wat belemmerende (gedachten- en gedrags)patronen zijn in mijn werk- en privéleven waardoor ik vastliep. Haar manier van coachen is er op gericht om met behulp van dat inzicht je denken en gedrag te vernieuwen. Stapje voor stapje reisde zij met mij mee in het proces van herstel en voelde zij goed aan wat ik in iedere fase van dat proces nodig had. Het coachingstraject bij Renate heeft geleid tot meer ontspanning, rust en balans in mijn leven en vooral meer ruimte om te genieten van datgene wat echt belangrijk is!”

Niels, 35 jaar

“Bij Renate voelde ik me erg op mijn gemak. Niet alleen door haar rol als therapeut, maar ook door haar rustgevende uitstraling en aanwezigheid durfde ik tijdens de sessies steeds meer ruimte in te nemen, verwachtingen naast me neer te leggen en meer naar mezelf te luisteren. Dankzij Renate begrijp ik beter hoe ik in elkaar zit en kan ik hiervoor begrip opbrengen, terwijl ik mezelf tegelijkertijd perspectief kan bieden over hoe het anders en beter kan. Ik heb geleerd mezelf te accepteren én uitdagen tegelijkertijd. Renate gaf me handvatten – niet alleen voor de sessies, maar ook erna. Ik ga zekerder en met meer zelfvertrouwen op weg.”

Mandy, 31 jaar

“Renate heeft mij op een liefdevolle manier ruimte gegeven om mijzelf te leren kennen. Ik kwam met de vraag of ze me wilde helpen mijn eigen kracht te ontdekken. Ik heb die kracht mede door Renate’s fijngevoeligheid, geduld en kennis gevonden in het hoog-sensitief zijn. Doordat haar niets ontgaat, zag ze wat voor mij werkte en waar in mijn proces meer aandacht nodig was. Hierdoor waren de sessies met Renate helend én leerzaam.

Na jarenlange ervaring in de GGZ voelde de praktijk van Renate als ‘thuiskomen’. Renate leerde mij mezelf te omarmen door te laten zien hoe zij dat bij mij deed: oordeelloos, maar ook confronterend als dat nodig was. Ik vind Renate een enorm fijne en goede therapeut die zich enorm inzet voor wie er op haar pad komt!”

Fien*, 23 jaar

“Bij Renate voelde ik me gelijk thuis. Ze accepteerde mij zoals ik ben. Door de gesprekken die Renate met mij had en de oefeningen die ze mij liet doen, heb ik steeds beter mezelf leren kennen. Ze liet mij, door vragen te stellen, zien welke belemmerende gedachten ik had en leerde mij hoe ik juist positieve gedachten kan gebruiken. Steeds voelde ze haarfijn aan waar ik in mijn proces was en sloot ze daar haar therapie op aan. Dit was erg fijn en leerzaam. Ook onderbouwde ze de opdrachten en oefeningen met theorie, zodat je ook inzicht hebt in waarom je iets doet. Ik ben dankbaar dat Renate mij begeleid heeft en ik weet dat ik altijd bij haar terug kan komen. Alles bij elkaar was het een waardevol traject!”

Marieke*, 29 jaar

“Door de gesprekken die ik met Renate heb gehad, heb ik mijzelf meer en meer leren kennen. In het begin van de therapie zat ik vooral in de ontkenningsfase en de fase van het niet weten. Want wat is er mis met mij en waarom denk/reageer ik (voor mijn gevoel) anders dan anderen? Door de begeleiding van Renate heb ik stapje voor stapje leren inzien wat er achter mijn gedrag zit (welke diepere behoeften heb ik) en waarom ik reageer zoals ik reageer. Tijdens deze zoektocht ben ik erachter gekomen dat hooggevoeligheid in mijn leven een grote rol speelt. In eerste instantie moest ik hier niks van weten, maar door hierover open en nieuwsgierig in gesprek te blijven gaan met Renate heb ik geleerd om het te accepteren. Renate keek hierbij goed naar waar ik op dat moment stond. Zodat ik niet overspoeld zou worden met (nieuwe) informatie. Waardoor ik het nu steeds meer als een mooie eigenschap kan zien. Tijdens de sessies heb ik ook geleerd om (meer) van mijzelf te houden en om mijn grenzen aan te geven.

Renate heeft mij vanaf het begin af aan het gevoel gegeven dat ik belangrijk ben en dat niks van mijn gedachten en gevoelens gek zijn. Naast de vragen die zij stelde hebben ook de opdrachten mij veel inzicht gegeven. Tijdens de therapiesessies heb ik mij nooit veroordeeld gevoeld. Daarnaast heeft Renate altijd een veilige sfeer gecreëerd wat er bij mij voor gezorgd heeft dat ik mijzelf makkelijker open kon stellen. Dit heeft in mijn ogen voor een positieve verandering gezorgd in mijn leven.”

Ilse*, 21 jaar